• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

             ม่งจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำความรู้ควบคู่เทคโนโลยี

    ชุมชนสามัคคีร่วมบริหารประสานเครือข่ายสู่อาเซียน

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านหนองบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 086-245867 อีเมล์: suchat_doctor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิชัย พวงเงิน โทรศัพท์: 0934838218 อีเมล์: wichai070308@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]