โรงเรียนบ้านละลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่                                             ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง                                                                 ตำแหน่ง

  1.   นายพจน์  สุกวัน                ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.   นายวัชรพล  จอนดอน         ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.   นายเทือง  บุตะราช             ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4.    นายจันโท  สมรัตน์             ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  5              นายประเสร็จ  แสงเพ็ง        ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  6              นายพึ่ง  น้อยสงวน             แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  7              นายมงคล  ศรีบานเย็น        ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  8              พระครูบรรพต  ปิยธรรม       ผู้แทนพระภิกษุ                              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  9              นายจำลอง  คำชู                 ผู้แทนพระภิกษุ                              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  10             นายใส  ศรีลาชัย                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  11             นายนุด บุตะราช                ผู้แทนผู้ปกครอง                             คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  12             นางสุนา  ธรรมบรรเทิง        ผู้แทนองค์กรชุมชน                         คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  13             นางระเบียบ  บุญมี             ผู้แทนศิษย์เก่า                               คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  14             นายพงษ์ศักดิ์  พันธุระ         ผู้แทนครู                                     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  15             นางสาวพัฒนา  สังข์โกมล     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลม          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-07 13:31:43 น.

โรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-660169 อีเมล์: lalomschool@ssk3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายนิรันดร์ สุพรรณ์ โทรศัพท์: banlalom อีเมล์: arnuphab999@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]