โรงเรียนบ้านละลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.นายสุนัย  ปรือปรัก  ประธานนักเรียน

  2.นางสาวณัฐฐา  สายทอง  กรรมการ

  3.นายเกียรติศักดิ์  กาชัย  กรรมการ

  4.นานนิวัฒน์  สุกวัน  กรรมการ

  5.นางสาวเบญจมาศ  อะเวลา  กรรมการ

  6.เด็กหญิงสุนันทา  ระบำบท  กรรมการ

  7.เด็กหญิงวราภรณ์  อุดรพันธ์  กรรมการ

  8.เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประมวล  กรรมการ

  9.เด็กชายพงษ์สิทธิ์  รักษาภักดี  กรรมการ

  10.เด็กชายปัญญา  สันดอน  กรรมการ

  11.เด็กชายอัสนี  ลิ้มตระกูล  กรรมการ

  12.เด็กหญิงกาญจนา  มณีโชติ  กรรมการ

  13.เด็กหญิงธีรพร  พูลสวัสดิ์  กรรมการ

  14.เด็กหญิงจิริยาพร  พลแก้ว  กรรมการ

  15.เด็กหญิงขนิษฐา  นามโต  กรรมการ

  16.เด็กหญิงสารยา  พรมโคตร  กรรมการ

  17.เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงมาศ  กรรมการ

  18.เด็กชายณฐพงษ์  ประวัติพงษ์  กรรมการ

  19.นายศิริวัฒน์  ปานะ  กรรมการ

  20.นางสาวณิชาภัทร  สุสดี  กรรมการและเลขานุการ

  ครูที่ปรึกษา

  1.นายพงษ์ศักดิ์  พันธุระ  หัวหน้าโครงการประชาธิปไตย

  2.นายบุญเลี้ยง  ตะเคียนราม  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

  3.นายรุ่งศักดิ์  เนียมจิตร  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

  4.นางอุไรวัลย์  อาทร  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-07 13:31:43 น.

โรงเรียนบ้านละลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-660169 อีเมล์: lalomschool@ssk3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายนิรันดร์ สุพรรณ์ โทรศัพท์: banlalom อีเมล์: arnuphab999@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]