• วารสารโรงเรียน
  • การเวกสาร

  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนละทายวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลละทาย  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่กิโลเมตรที่  8 ถนนสายอำเภอกันทรารมย์-ยางชุมน้อย ก่อตั้งขึ้นในเนื้อที่ 38ไร่ 23ตารางวา  เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่

    1 มิถุนายน 2519 มีนักเรียนเฉพาะม. 1 จำนวน 61คน  มีครู– อาจารย์ 4 คน  เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระยะแรกตั้งนั้นนายเพ็งแสนโสมทำหน้าที่ครูใหญ่ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายวิชัยศิริบูรณ์ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการตามลำดับ   ปัจจุบัน นางสุมาลี นาคกระโทก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 15:56:40 น.

โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]