• เอกสารเผยแพร่ฝ่ายต่าง ๆ
 • 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ
  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

   

 • วารสารโรงเรียน
 • การเวกสาร

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนละทายวิทยา

  ลำดับที่     ชื่อ - สุกล    ตำแหน่ง  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
  1 นายวิชัย ศิริบูรณ์ ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ 9 พ.ย. 2522 – 19 พ.ย. 2535
  2 นายพิเชษ ผาคำ ผู้อำนวยการ 19 พ.ย. 2535 – 28 มิ.ย. 2537
  3 นายชัชวาล สิทธิศร ผู้อำนวยการ 28 มิ.ย. 2537 – 10 ก.ค. 2541
  4 นายสุเทพ ณรงค์ ผู้อำนวยการ 10 ก.ค. 2541 - 14 ก.ค. 2542
  5 นายพิชัย พิทยาธรพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 27 ก.ค. 2542 – 11 ต.ค. 2542
  6 นายบัวสอน พิมพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ 11 ต.ค. 2542 – 5 ก.พ. 2546
  7 นายปริญญา ผาคำ ผู้อำนวยการ 5 ก.พ. 2546 – 9 พ.ย. 2549
  8 นายสำนวนเพ็ง ชัยเพ็ง ผู้อำนวยการ 9 พ.ย. 2549 – 17 ม.ค. 2554
  9 นายบุญชวน วงศ์ชา ผู้อำนวยการ 17 ม.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2556
  10 นายสุระคติ ทองคำ ผู้อำนวยการ 30 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2560
  11 นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2560 – 15 พ.ค. 2561
  12 นายชูพงศ์ บรรทะโก ผู้อำนวยการ 16 พ.ค. 2561 –
  13 นางสุมาลี นาคกระโทก ผู้อำนวยการ ปัจจุบัน
         

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-22 16:20:58 น.

โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]