• เอกสารเผยแพร่ฝ่ายต่าง ๆ
 • 1. ฝ่ายบริหารวิชาการ
  2. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  4. ฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

   

 • วารสารโรงเรียน
 • การเวกสาร

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •   วิสัยทัศน์โรงเรีย

  ละทายวิทยาเป็นโรงเรียนงาม  เน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความเป็นเลิศ  ด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  พัฒนาเทคโนโลยี  วิชาการมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ประสานชุมชน  ทุกคนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-22 16:20:58 น.

โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]