• วารสารโรงเรียน
  • การเวกสาร

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •   วิสัยทัศน์โรงเรีย

    ละทายวิทยาเป็นโรงเรียนงาม  เน้นให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความเป็นเลิศ  ด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา  พัฒนาเทคโนโลยี  วิชาการมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ประสานชุมชน  ทุกคนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 15:56:40 น.

โรงเรียนละทายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045915172 อีเมล์: ltw2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป บุญรมย์ โทรศัพท์: 0639892528 อีเมล์: 224narathip@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]