โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้กับผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

  ปรัชญา ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 19:37:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวีระศักดิ์ จันทะรัตน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญชิต คุณมาศ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจิตราพร ทองแม้น

 • นายจำนงค์ จันเปรียงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,703
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-910463 อีเมล์: tpr.sch@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววาสินี วิถี โทรศัพท์: 084481341 อีเมล์: suksiva@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]