โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้กับผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

    ปรัชญา ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 19:37:30 น.

โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-960429 อีเมล์: tpr.sch@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววาสินี วิถี โทรศัพท์: 084481341 อีเมล์: suksiva@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]