โรงเรียนพิชัยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายคำปาน นามเจริญ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ประธานกรรมการ

  2. นายผิน สมคะเน                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

  3. นางนารี  ขันบุ                        ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ

  4. นายบุญเพ็ง  อ่อนวรรณะ          ผู้แทนพระภิกษุ                                  กรรมการ

  5. นางบุญมี  ทองเนตร               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

  6. นายพงษ์ศักดิ์ ปุณประวัติ         ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ

  7. นางแพงศรี วงษาสันต์             ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

  8. นางสาววรรณนิภา สุภโกศล       ผู้แทนครู                                         กรรมการ

  9. นางอุไร ศรไชย                     ผู้อำนวยการโรงเรียน                           กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-21 08:51:01 น.

โรงเรียนพิชัยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0811854123 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทดสอบ ทดสอบ โทรศัพท์: อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]