โรงเรียนพิชัยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาของโรงเรียน

   

         
     


  ปัญญาว  ธเนน  เสยโย

   

  ปัญญา  ประเสริฐกว่าทรัพย์

  คำขวัญของโรงเรียน

   

  เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-21 08:51:01 น.

โรงเรียนพิชัยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0811854123 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทดสอบ ทดสอบ โทรศัพท์: อีเมล์: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]