• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

  ๑. เด็กหญิงวาสนา  เสนาภักดิ์                 ประธาน
  ๒. เด็กหญิงหนูพลอย  ผิวอ่อน                  รองประธาน
  ๓. เด็กหญิงนันธิดา  บุญพบ                     กรรมการ
  ๔. เด็กหญิงน้ำฝน  ละนาม                       กรรมการ
  ๕. เด็กหญิงชัญญานุช  สุขศรี                   กรรมการ
  ๖. เด็กหญิงอารีญา  ทองคำ                    กรรมการ
  ๗. เด็กหญิงจุฑามาศ  เชื่องดี                  กรรมการ
  ๘. เด็กหญิงวทันยา  ทองยวง                   กรรมการ
  ๙. เด็กชายสุขสันต์  ดีเสมอ                      กรรมการ
  ๑๐. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีบุญเรือง             กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370217 อีเมล์: banmekyai.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยาพร จิตหนักแน่น โทรศัพท์: 0811401096 อีเมล์: a22_lawru@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]