• ประวัติโรงเรียน
  •          โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๒  โดยมีนายประสพ  ชุมนุม  ทำหน้าที่ครูผู้สอน ใช้ศาลาวัดเป็นที่เรียนหนังสือ ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๖  นายอนันต์  เพียรพานิชย์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   ได้ย้ายอาคารเรียนมาเรียนในที่ปัจจุบัน  อยู่ในเขต  หมู่  ๕  ตำบลคำครั่ง  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี    มีเนื้อที่ ๘  ไร่  ๒ งาน   ได้จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษา  ปัจจุบันนายสมนึก  ทองจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-429328 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรัญญา บุญพูล โทรศัพท์: 0641014223 อีเมล์: aranya088@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]