• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงวรรัตน์  อังคุละษี  ตำแหน่งประธานกรรมการ

  2.เด็กหญิงวรรณภา  พลอยสมบูรณ์    ตำแหน่งรองประธาน  

  3.เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พันธ์ด้วง    ตำแหน่งกรรมการ

  4.เด็กหญิงไปรยาพร  มุกดา    ตำแหน่งกรรมการ  

  5.เด็กหญิงสุพัตรา  มังสีดา      ตำแหน่งเลขานุการ  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-429328 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรัญญา บุญพูล โทรศัพท์: 0641014223 อีเมล์: aranya088@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]