• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  2.  จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์  สังคม สติปัญญา ที่ยึดนักเรียน   สำคัญที่สุด

  3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และสนุกการเรียนรู้

  4.  ส่งเสริมลักษณะนิสัยอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชน

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-429328 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรัญญา บุญพูล โทรศัพท์: 0641014223 อีเมล์: aranya088@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]