• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •         ภายในปีการศึกษา 2556  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์  จะมุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะมุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์  สังคม และสติปัญญา  ที่ยึดนักเรียนสำคัญที่สุด  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  และส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-429328 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรัญญา บุญพูล โทรศัพท์: 0641014223 อีเมล์: aranya088@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]