• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1)  นายอ่อนสา  แสนทวีสุข    ประธานกรรมการ
  2)  นายคำไม  บัวใหญ่            ผู้แทนองค์กรชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน)
  3)  นางกาหลง  พิลาเลิศ         ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  4)  พระครูปุญญสารโสถิต       เจ้าอาวาสวัดบ้านอุดมสุข
  5)  นายสุรพล  จันทวี             ผู้แทนผู้ปกครอง
  6)  นางทวีพร  คณะพัตร         ผู้แทนศิษย์เก่า
  7)  นายธีรศักดิ์  ปากม่วง        ผู้ทรงคุณวุฒิ
  8)  นายอุทัย  เจริญทัศน์        ผู้แทนครู
  9)  ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์  ดุจดา       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:40 น.

โรงเรียนบ้านอุดมสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959977 อีเมล์: udomsook2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทิติยภัทร มุ่งหมาย โทรศัพท์: 0827804558 อีเมล์: ๊udomsuk2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]