โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงสุกัญญา  อ้วนศรี              ประธาน

  เด็กหญิงกานต์พิชา  นิเวช             รองประธาน

  เด็กชายธวัชชัย  ไสว                    กรรมการ

  เด็กชายธีรภัทร  มิตรราช               กรรมการ

  เด็กหญิงพิชญา   ราชประทุม        กรรมการ

  เด็กหญิงชลธิชา   กัญญาพันธ์       กรรมการ

  เด็กหญิงภัทธิรา  ภาระนัง              กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมวรรณชนก มณเฑียร โทรศัพท์: 0807225859 อีเมล์: somwanchanok@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]