โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • §

  จัดการศึกษา  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  และ ระดับประถมศึกษา ให้แก่นักเรียนในพื้นที่บริการ

  §

  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  §

  พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ การบริการ และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ชุมชนมีส่วนร่วม

  §

  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการสอน มุ่งมั่นพัฒนาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงใจ

  §

  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ ทั้งผู้นำชุมชนในท้องถิ่น และภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระดมทั้งทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370662 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมวรรณชนก มณเฑียร โทรศัพท์: 0807225859 อีเมล์: somwanchanok@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]