โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านคำสำราญเป็นโรงเรียนขนาดกลางค่อนข้างเล็ก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘  ตำบลตบหู  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑  ในบริเวณวัดบ้านคำสำราญ   เดิมชื่อ  “โรงเรียนบ้าน-ป่าเลา”  จัดตั้งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  โดยมีนายพงษ์เทพ  สุทธัง  กำนันตำบลตบหู  และนายเชย บุตรภักดี  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนแคน เป็นผู้ก่อตั้งเป็นคนแรก

              เมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๐๑  ชาวบ้านป่าเลา ได้บริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียน   มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่  ๒ งาน  ๕๒ ตารางวา  และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านคำสำราญ”  มีนายวิเชียร บุญต่อ  เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียนทั้งหมด ๔๙ คน  ครู ๑ คน  จัดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

              ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๐๖ คน ครูชาย ๓ คน  ครูสตรี ๔ คน  รวม ๗ คน อาคารเรียนถาวร  ๑ หลัง  ห้องเรียน  อาคารประกอบ หลัง (ใช้เป็นห้องเรียน)  และอาคารเรียนชั่วคราว (สร้างจากเงินผ้าป่าศิษย์เก่า)  นายสุริยง คำลาจันทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านคำสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 081-7905013 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวรรณ สระแก้ว โทรศัพท์: 085-1058965 อีเมล์: nattawan.khaing0111@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]