โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

  ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ  ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสุขภาพแข็งแรง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซี่ยน

  ปรัชญา

  นฺตถิ ปญฺญา สมาอาภา  :  แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุริยง คำลาจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจรีย์ จันทร์ชมภู

 • นายวัชรินทร์ ภักดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,056
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 081-7905013 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวรรณ สระแก้ว โทรศัพท์: 085-1058965 อีเมล์: nattawan.khaing0111@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]