โรงเรียนบ้านโสกแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายวรวิทย์  นิยมสัตย์                 ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.นายคำเผือ  อุ้มแก้ว                    ตำแหน่ง ผู้แทนผู้ปกครอง

  3.นายประสพ  ไข่หิน                      ตำแหน่ง ผู้แทนข้าราชการครู

  4.นายบุดสี  บุญสอน                      ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรชุมชน 

  5.นางสาวศรีนวล  มะโนมัย             ตำแหน่ง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.นายวิชัย  อภัยรี                            ตำแหน่งผู้แทนศิษย์เก่า

  7.พระครูพิพัฒโนภาส                      ตำแหน่งผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

  8.นายตุ๋ย  ปัตตัง                            ตำแหน่งผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

  9.นายไสว  มงคลกาล                     ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  10.นายทองใบ  กุมแก้ว                   ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  11.นายสมัย  หอมเย็น                    ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  12.นายศักดิ์  บุญตา                       ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  13.นายเหรียญ  ดอนโมกข์             ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  14.นายประดิษฐ์  บุญวงค์              ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  15.นายสมัย  บุญสุข                      ตำแหน่ง  กรรมการ/เลขานุการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโสกแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-950383 อีเมล์: sokesang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประวีณา สุภีร์ โทรศัพท์: 0857755911 อีเมล์: praweena923@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]