โรงเรียนบ้านทับไฮ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กหญิงกัญญารัตน์        ดอนโมก              ประธาน

  2.  เด็กหญิงรุ่งฤดี                สันนะถา                รองประธาน

  3.  เด็กชายวีระชัย               สิมาฤทธิ์               กรรมการ

  4.  เด็กชายณัฐรัตน์             เรืองศรี                 กรรมการ

  5.  เด็กชายศุภกิจ               บุตชรินทร์            กรรมการ

  6.  เด็กชายฐิติชัย               เหลาเคน             กรรมการ

  7.  เด็กหญิงยุพารัตน์          อุนา                     กรรมการ/เลขานุการ       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:22:02 น.

โรงเรียนบ้านทับไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-331064/0879446460 อีเมล์: tuphaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ก้องนภา ปัตทุมมา โทรศัพท์: 0823758679 อีเมล์: Kongnapaphotos@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]