โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  อำเภอนาจะหลวย

  นายคำเหล็ก  อรุณโรจน์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  นายสุบิน จิตจันทร์

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  นางรัชนีย์ สีมาคำ

  ผู้แทนข้าราชการครู

  กรรมการ

  นางสาววีราภรณ์  คำศรี

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  นายวิทยา กัณหะบุตร

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  นายสุวิยา  โคตะนัน

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  นายประสิทธิ์  โสดาลี

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  นายคำตัน  เผื่อแผ่

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  นายวิทยาชัย  สายกันดก

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 12:29:01 น.

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 088-5832212 อีเมล์: nonsawangnaja@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎาพร คำกระสังข์ โทรศัพท์: 0958627983 อีเมล์: ratchadasathu8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]