โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อประธานและคณะกรรมการนักเรียน

  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  อำเภอนาจะหลวย

   

  1. เด็กหญิงอาทิตยา        บุญมาลา                  ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงนุชวรา           วงศ์คำผา                 รองประธานนักเรียน
  3. เด็กหญิงดวงอรัญญา    โอชา                      กรรมการ(ปฏิคม)
  4. เด็กหญิงสุทธิดา          บุญมาตร์                 กรรมการ(ปฏิคม)
  5. เด็กชายอุดมชัย          จาริอุทิศ                  กรรมการ(ปฏิคม)
  6. เด็กชายวีรศักดิ์          ศรีบุรินทร์                   กรรมการ(ปฏิคม)
  7. เด็กหญิงอาทิตยา        บุญมาลา                 (ประชาสัมพันธ์)
  8. เด็กชายวรินทร          ชุลีกร                       กรรมการ(ประชาสัมพันธ์)
  9. เด็กหญิงบุษราคัม       บุญมาตร์                 กรรมการ(ห้องสมุด)
  10. เด็กชายภราดร          แสงสันต์                  กรรมการ(ห้องสมุด)
  11. เด็กหญิงพิจิตรา         ทองเบ้า                   กรรมการ(ห้องยาบาล)
  12. เด็กหญิงนุชวรา         วงศ์คำผา                 กรรมการ(ห้องยาบาล)
  13. เด็กชายภูมิพัฒน์        พรมโลก                  กรรมการ(ห้องยาบาล)

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 12:29:01 น.

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 088-5832212 อีเมล์: nonsawangnaja@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎาพร คำกระสังข์ โทรศัพท์: 0958627983 อีเมล์: ratchadasathu8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]