โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นายไสว   มงคลกาล                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                     ประธานกรรมการ

  นายบุญมี   ภัครกุลโยธิน           ผู้แทนผู้ปกครอง              กรรมการ

  นายอุทัย   บุญทวี                       ผู้แทนองค์กรชุมชน        กรรมการ

  นางพรทิมา    ชมภูแสน            ผู้แทนครู                            กรรมการ

  นายสุพจน์  วรรณสุข                 ผู้แทน อบต.                      กรรมการ

  นายหลง   บุอ่อน                        ผู้แทนศาสนา                    กรรมการ

  นายอุทัย   ธานี                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ

  น.ส.สุกัญญา  คำสุดแสง            ผู้แทนศิษย์เก่า                กรรมการ

  นายประจักษ์   ทอนอนันต์         ผู้อำนวยการโรงเรียน      กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:56:11 น.

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0934097299 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทิมา หวังชื่น โทรศัพท์: 0610281891 อีเมล์: ่jantimaza27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]