โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน อำเภอนาจะหลวย

  1. เด็กหญิงวรินยุพา            มณีวรรณ                ประธานกรรมการนักเรียน
  2. เด็กชายศุภกฤต                  อนันต์                รองประธาน
  3. เด็กหญิงวณัฐธิดา                อักษรพิมพ์        เหรัญญิก
  4. เด็กชายภัคพงศ์                     ภักดีล้น               กรรมการ
  5. เด็กชายวุฒิชัย                  พิมพะบุตร              กรรมการ/เลขาธิการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:56:11 น.

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0934097299 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทิมา หวังชื่น โทรศัพท์: 0610281891 อีเมล์: ่jantimaza27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]