โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายพรมมา  สัจธรรม           ผู้ทรงคุณวุฒิ                              ประธานกรรมการ

  2. นายสังวาล   มื่งมูล             ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

  3. นายสมร   สุภาวงษ์             ผู้แทนข้าราชการครู                        กรรมการ

  4. นายสมหวัง   ลวดลาย        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ

  5. นายบุญถนอม   ศรีนวล       ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

  6. นายไสว          เผ่าภูรี         ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

  7. นายสมศรี       คุณบุตร       ผู้แทนองค์กรศาสนา                      กรรมการ

  8. นายสมพร  ศรีนวล             ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ

  9. นายวัฒนา   กันยามา          ผู้อำนวยการโรงเรียน          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0894274174 อีเมล์: pp191036wm@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรารัตน์ มนตรี โทรศัพท์: 0881769339 อีเมล์: pp191036wm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]