โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                             รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน

                                 ประจำปีการศึกษา  25ุ61

  1.เด็กชายประสบสันต์  นาครินทร์                   ชั้น ป. 6   ประธาน

  2.เด็กหญิงนันทิการณ์  สมาคม                       ชั้น ป.5    รองประธานคนที่1

  3.เด็กหญิงเปียร์ยดา  สีขวา                            ชั้น ป.6    รองประธานคนที่ 2

  4.เด็กหญิงสุนิสา  จันทสิงห์                            ชั้น ป. 6   กรรมการ

  5.เด็กหญิงอุรัสยา  แก้วบัวสา                         ชั้น ป.5     กรรมการ

  6.เด็กชายกิตติศักดิ์  ทุมมานาม                      ชั้น ป.5     กรรมการ

  7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สมาคม                          ชั้น ป. 4    กรรมการ               

  8.เด็กหญิงชญานิษฐ์  สรแสง                         ชั้น ป.4     กรรมการ              

  9.เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  แสงทอง                 ชั้น ป.3      กรรมการ

  10. เด็กชายจิรัฏฐ์ ศรีนวล                               ชั้น ป. 3     กรรมการ

  11.เด็กชายเชฎฐ์ภากร  สายโน                      ชั้น ป.2      กรรมการ

  12.เด็กหญิงณภัทร  เผ่่าภูรี                             ชั้น ป.2      กรรมการ

  13.เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์มั่น                           ชั้น ป. 6     กรรมการและเลขานุการ                 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0894274174 อีเมล์: pp191036wm@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรารัตน์ มนตรี โทรศัพท์: 0881769339 อีเมล์: pp191036wm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]