• ประวัติโรงเรียน
 •        ที่ตั้งบ้านโนนสูง  หมู่ที่ 3 ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์   34260 โทรศัพท์ 0 4537  0188 E-mail :nensungdam@hotmail.com

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
               เขตพื้นที่บริการ  6  หมู่บ้าน   ได้แก่

                            1.     บ้านโนนสูง  หมู่ 3                                  2.   บ้านโนนสูง  หมู่ 20

  3.      บ้านแปดอุ้ม  2                                      4.   บ้านทุ่งสมเด็จ  17

  5.      บ้านหนองบัวพัฒนา  14                        6.   บ้านค้อ  7

                  ก่อตั้งเมื่อวันที่  16  กันยายน พ.ศ.2482  โดยมีขุนกนิษฐ์พยากรศึกษาเป็นผู้ก่อตั้ง มีนายนวล  อุ่นหล้า เป็นครูใหญ่คนแรก  ปัจจุบัน นายถาวร     วรพิมพ์รัตน์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีครูประจำการ 12 

  คน  ครูพนักงานราชการ  1  คน  และนักการภารโรง  1  คน  จำนวนนักเรียน   267  คน มีอาคารเรียน  3  หลัง  10  ห้องเรียน  อาคารประกอบ 1 หลัง  บ้านพักครู  3  หลัง  ส้วม  4  หลัง  12  ห้อง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370188 อีเมล์: Nonsungdom@Hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรานิษฐ์ คาดสนิท โทรศัพท์: 0616897986 อีเมล์: kadsanit.p@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]