• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสูง

  ปี พ.ศ.  2555-2558 

   

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายสี  ฉลู   

  ประธานกรรมการ

  2

  นางสา  ผิวผ่อง

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3

  นายอนันต์  ทองเหลือง

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  4

  นายจ่อย  สุขลา

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  5

  นายสมาน  ลีเลิศ

  กรรมการผู้แทนองค์การศาสนา

  6

  นายเสาร์  ริสา

  กรรมการผู้แทนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น

  7

  นายสุดใจ  กานัง

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  8

  นายมงคลวิทย์  พวงบุตร

  กรรมการตัวแทนครู

  9

  นายถาวร  วรพิมพ์รัตน์

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-370188 อีเมล์: Nonsungdom@Hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรานิษฐ์ คาดสนิท โทรศัพท์: 0616897986 อีเมล์: kadsanit.p@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]