โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2492 เดิมตั้งอยู่ที่บ้านเก่าจักแจง ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่าง บ้านนาสามัคคีและบ้านซำหวาย    มีนักเรียนทั้งสองหมู่บ้านมาเรียนด้วยกัน   มีครู 2 คน คือนายเสาร์ เสนานนท์ กับนายสิน ทะวา มีนักเรียน 65 คนจนถึงปี พ.ศ.2501 ได้ย้ายสถานที่มาอยู่ที่บ้านนาตาเมอ หรือบ้านนาสามัคคีในปัจจุบัน โดยอาศัยศาลากลางบ้านเป็นที่เรียน ต่อมาในปี 2502 ได้รับบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 21  ไร่  3  งาน จาก นายวัน กิเลน ครูและชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นใช้เป็นที่เรียนจนปีพ.ศ.2515 มีชมรมนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน มาออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนได้ประสานงานของบจากทางราชการเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ ป.1ซ จำนวน 4 ห้องเรียนตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนเกษตรศาสตร์ อนุสรณ์ 10   ซึ่งได้ใช้เป็นที่เรียนตลอดมา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: - อีเมล์: bannasamakki.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุณณภา พินพยอม โทรศัพท์: 0945056009 อีเมล์: Aris_pong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]