โรงเรียนบ้านขอนแป้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นพลเมืองดีของชุมชนสังคมและประเทศชาติ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายไพรัช บุญล้อม
  • แนะนำบุคลากร

  • นายอรุณพงษ์ บุญศรี

  • นางสาวธัญญารัตน์ สิงห์นาคสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,753
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขอนแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0848253603 อีเมล์: rudchadaporn.pp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัชฎาภรณ์ พูนพิน โทรศัพท์: 0918310675 อีเมล์: rudchadaporn.pp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]