• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๔๘๓ โดยขุนเปรมกิจประชา    นายอำเภอเดชอุดม    อาศัยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งมี  นายกาญจน์   สุทธิจักร์  เป็นครู     ทำการสอนเพียงคนเดียว  ซึ่งมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลโพธิ์งาม  ๒  บ้านโนนเลียง (สาขาบ้านโนนจันทร์)   ต่อมาเมื่อปี   พ.ศ.๒๔๙๖   โรงเรียนได้แยกตัวออกเป็นเอกเทศ  มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ  จนบัดนี้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์  ได้มีที่ดินแปลงหนึ่งใช้สร้างอาคารเรียนอยู่ที่หมู่บ้านธาตุนางพญา ตำบลหนองสะโน   อำเภอบุณฑริก   จังหวัดอุบลราชธานี   มีอาคารเรียนทั้งหมด  ๔  หลัง  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๑   ถึง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๓๐๐  คน 
  ครูประจำการ  ๑๓  คน  พนักงานราชการ  ๑  คน     หมู่บ้านในเขตบริการ  ๕  หมู่บ้าน  คือ

  ๑.      หมู่ที่  ๑  บ้านหนองสะโน

  ๒.      หมู่ที่  ๓  บ้านโนนจันทร์

  ๓.      หมู่ที่  ๑๓  บ้านธาตุนางพญา

  ๔.      หมู่ที่  ๑๕  บ้านหนองสะโน

  ๕.      หมู่ที่  ๑๙  บ้านหนองสะโน

  จากนั้นในปีการศึกษา  ๒๕๓๕   ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๓๙  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการปฏิรูปการศึกษา

  ปีการศึกษา  ๒๕๔๐  ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์ประจำตำบลหนองสะโน   และเป็นโรงเรียนต้นแบบของกลุ่มหนองสะโน  ปีการศึกษา  ๒๕๔๑   ได้รับรางวัลตัวแทนระดับจังหวัดเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า  ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  ได้รับการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๓ ได้รับการการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒) และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับการการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น

            ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับการประเมินและรับรองโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

            ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลดีเยี่ยมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนขนาดกลาง โครงการพัฒนาผู้เรียนนิสัยส่งเสริมนิสัยการอ่านและห้องสมุดสู่มหานครแห่งการอ่าน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

            ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ระดับประเทศ

            ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับประเทศ

           ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น 

           ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับการประเมินและรับรองโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

          ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลดีเยี่ยมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนขนาดกลาง โครงการพัฒนาผู้เรียนนิสัยส่งเสริมนิสัยการอ่านและห้องสมุดสู่มหานครแห่งการอ่าน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

            ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาว ระดับประเทศ

            ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับประเทศ  และได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่  เป็น  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบัวสอน จันทร์ส่อง

 • นางสาวทิยาพร จันทวีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,926
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0878720538 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชนิดาภา พงษ์โภชน์ โทรศัพท์: 0837488960 อีเมล์: pongpojsiriporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]