• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

                  โรงเรียนบ้านสนามชัย  (พิมพ์ประชานุกูล)   ตั้งอยู่เลขที่  10  หมู่ที่ 16  ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอพิบูล

  มังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2496   โดยดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จมหา

  วีระวงศ์(พิมพ์  ธัมมัธโร)  เจ้าอาวาสวัดศรีมหาธาตุ บางเขนกรุงเทพฯ  ผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนคือ สิบโทมุก   ทุมมณี  มีเนื้อที่ 18  ไร่  ครูใหญ่คนแรก คือนายเก่ง  จันทวี  ทำการสอน ป.1-ป.4 ปัจจุบันเปิดทำการสอน  จาก  ชั้นอนุบาล 1 – ป.6   มีอาคารเรียนทั้งหมด 3  หลัง  โรงอาหาร 1 หลัง  ส้วม 4   หลัง  สนามวอลเล่ย์   1 สนาม    ลานเอนกประสงค์  1 สนาม    สนามเด็กเล่น  1  สนาม   ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายสัมฤทธิ์ คำมี    มีนักเรียนทั้งหมด  119   คน

                 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1    ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีนักเรียน   119  คน  ครูประจำการ  10   คน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-204793 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุไลวรรณ ยางงาม โทรศัพท์: 0857680180 อีเมล์: ่jupimmee3636@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]