• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นางนงเยาว์ สมเนตร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  2. นางทองใส แก้วใส    ผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นายนิพันธ์ ทองชุม    ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. นายยุทธพันธ์ ทองล้วน ผู้แทนชุมชน
  5. นางเพ็ญญี จันทบ     ผู้แทนศิษย์เก่า
  6. นายสุพจน์ ชิดดี         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  7. นายสัมฤทธิ์ คำมี       ผู้อำนวยการโรงเรียน(เลขานุการ)
  8. นางผุสดี ศิริทิพย์       ผู้แทนครู

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-204793 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุไลวรรณ ยางงาม โทรศัพท์: 0857680180 อีเมล์: ่jupimmee3636@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]