• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

  โรงเรียนบ้านสนามชัย (พิมพ์ประชานุกูล)  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีสุขภาพอนามัยที่ดี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศภายในปี 2556

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  สุวิชาโน   ภวังโหติ   ผู้รู้ดี  ย่อมเป็นผู้เจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-204793 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุไลวรรณ ยางงาม โทรศัพท์: 0857680180 อีเมล์: ่jupimmee3636@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]