โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายผดุง    คำมา                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                         ประธาน

  2. นายวิชิต  ฉัตรสุวรรณ                  ผู้แทนผู้ทรง                                                          รองประธาน

  3. นายสีทน  ใสแก้ว                         ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                                       รองประธาน

  4. พระครูโอภาสธรรมโสภิต           ผู้แทนศาสนา                                                     กรรมการ

  5. นายสุนทร    ฉัตรสุวรรณ                           ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

  6. นายสุบัน  บุญผล                         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               กรรมการ

  7.นายสถาพร  ทอนอะนันต์             ผู้แทนศิษย์เก่า                                                 กรรมการ

  8. นางสนธิยา  สมบัติหอม               ผู้แทนผู้ปกครอง                                                  กรรมการ

  9.นายวิจิตร   ลวดทอง                       ผู้อำนวยการ                                                          กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045472539 อีเมล์: buahe49_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธัญดา บัวใหญ่ โทรศัพท์: 0854186121 อีเมล์: s.phansuwan19@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]