โรงเรียนบ้านผักหย่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ผู้แทนองค์กร

  ตำแหน่ง

  1

  นายสุเวช  จันทร์จิตร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายชาลี  บัวใหญ่

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  รองประธานกรรมการ

  3

  นายศุลี  คำภูมี

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  4

  นางสาววิไลพร  ทองสาว

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  5

  นายเพ็ง  ขันคำ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  6

  นายเพียร  สาธิสุข

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  7

  นายชินกร  ขันคำ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  8

  นายอวน  ผลสอน

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  9

  นางรัศมี  สีหะนันท์

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านผักหย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959338 อีเมล์: pky.pakkaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิรณา รสจันทร์ โทรศัพท์: 0805868996 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]