โรงเรียนบ้านผักหย่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านผักหย่าจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี 

  คนเก่งมีความรู้คู่คุณธรรม

  พัฒนาครู จัดแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

  เพิ่มทักษะอาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม 

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  ปญญาว  ธเนน  เสยโย  ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

   

  คำขวัญโรงเรียน

  ขยันเรียน  เพียรทำดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านผักหย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959338 อีเมล์: pky.pakkaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิรณา รสจันทร์ โทรศัพท์: 0805868996 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]