• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำขวาง ตั้งอยู่ เลขที่ 256 หมู่ที่ 6 บ้านแต้ ตำบลคำขวาง อำเภอ
  วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4รหัสไปรษณีย์ 34190 โทรศัพท์ 045-288316 โทรสาร 045-288316 เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1)   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 24 ไร่ (ทะเบียนราชพัสดุ อบ.887) ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร
  มีเขตพื้นที่บริการ 10 หมู่บ้าน ได้แก่

  - บ้านแฮ                   หมู่ที่ 1 ตำบลคำขวาง    

  - บ้านแค                   หมู่ที่ 2 ตำบลคำขวาง

  - บ้านหนามแท่ง           หมู่ที่ 3 ตำบลคำขวาง    

  - บ้านโนนเค็ง              หมู่ที่ 4 ตำบลคำขวาง

  - บ้านคำขวาง             หมู่ที่ 5 ตำบลคำขวาง    

  - บ้านแต้                   หมู่ที่ 6 ตำบลคำขวาง

  - บ้านเกษตรพัฒนา        หมู่ที่ 7,8,9,10 ตำบลคำขวาง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:01:30 น.

โรงเรียนบ้านคำขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทรศัพท์: 045-288316 อีเมล์: rachatawon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชานันท์ ฐิฏิดี ณ อุบล โทรศัพท์: 0956094156 อีเมล์: krunatchananka@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]