• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านคำขวาง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนด้วยความพากเพียรผู้เรียนฝึกปฏิบัติสร้างองค์ความรู้สู่ชิ้นงาน ครูประสานและหนุนนำ ตรวจสอบพัฒนาการมีหลักฐานเชิงประจักษ์ รักและเมตตาศิษย์ด้วยจิตอาสานำพาสู่ค่านิยมไทย 12 ประการ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:01:30 น.

โรงเรียนบ้านคำขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โทรศัพท์: 045-288316 อีเมล์: rachatawon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐชานันท์ ฐิฏิดี ณ อุบล โทรศัพท์: 0956094156 อีเมล์: krunatchananka@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]