โรงเรียนบ้านจันทัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านจันทัย  หมู่ที่ 7 ตำบลวาริน  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    กระทรวงศึกษาธิการ  รหัสไปรษณีย์  24250  เดิมชื่อว่า  โรงเรียนประชำตำบลวาริน 2 (วัดบ้านจันทัย)  ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2466  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านจันทัย  เป็นที่ทำการเรียนการสอน  มีครู  2  คน  ได้แก่  นายเพ็ง  ริมทอง  เป็นครูใหญ่  มี  นายใบ  ภูงาม  เป็นครูน้อย

     

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านจันทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045848042 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรสุดา มั่นสัตย์ โทรศัพท์: 0970395080 อีเมล์: chadsuda_tik@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]