โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •         โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส เดิมชื่อ โรงเรียนเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร 9 (โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2485 มีนายประยูร  แม่นดี เป็นครูใหญ่คนแรก

            วันที่ 1 ตุลาคม 2509 ได้โอนการศึกษาจากเทศบาลตำบลพิบูลมังสาหารมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

             วันที่ 19 สิงหาคม 2514 นายพจน์  คันธพฤกษ์ ครูใหญ่สมัยนั้นได้ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยน้ำใส ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ย้ายโรงเรียนมาปลูกสร้างในที่สาธารณะประโยชน์ และปลูกสร้างอาคารเรียนจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ราชพัสดุที่ อบ.625

             


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรสุดา สินทรัพย์ โทรศัพท์: 0906011103 อีเมล์: pattasuda.1103@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]