โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                                           คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง
  1 นายคูณ   บุญพุฒ ประธานกรรมการ
  2 นายประทีป  พิมพ์ทอง กรรมการผู้แทนองค์กรทางศาสนา
  3 นายไพบูรณ์  หินขาว กรรมการผู้แทนศิษ์เก่า
  4 นายคงคา  หงษ์ลอย กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน
  5 นายสอน  คูณภาค กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6 นายบรรยงค์  สืบบุญ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  ึ7 นายกัญญา  จุลลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  8 นายพูนศักดิ์  พูลดี กรรมการผู้แทนครู
  9 นายณรงค์ศักดิ์  แดงสุข กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรสุดา สินทรัพย์ โทรศัพท์: 0906011103 อีเมล์: pattasuda.1103@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]