โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •                                                          คณะกรรมการนักเรียน

  ที่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง
  1 เด็กหญิง วิภาวดี  พูลทวี  ประธานกรรมการ
  2 เด็กหญิง ทิพย์สุดาวรรณ  รักพงศ์ รองประธานกรรมการ
  3 เด็กหญิง กัญชพร  เนากูฎ
  กรรมการ
  4 เด็กหญิง ศรีประไพ  คูณภาค
  กรรมการ
  5 เด็กหญิง ณัฐภิรา  ซึ่งพรม
  กรรมการ
  6 เด็กหญิง วาทิณี  มูลสินธ์
  กรรมการ
  7 เด็กหญิง จิราวรรณ  คำใบ
  กรรมการ
  8 เด็กชายธวัชชัย  ชินรัมย์
  กรรมการ
  9 เด็กชายอาทิตย์  ซึ่งพรม
  กรรมการ
  10 เด็กชายนพดล  รุ่งเรือง กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-730283 อีเมล์: narongsak_261@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรสุดา สินทรัพย์ โทรศัพท์: 0906011103 อีเมล์: pattasuda.1103@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]