• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสมคิด                แสงดี                ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายอำนวย               ไชยปัญญา        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  3. นายประดิษฐ์             ทวี                   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  4. นาวัชรินทร์                  พิรักษา          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  5. พระครูอาทรพัฒนานุกูล                     กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  6. นางสาววราลักษณ์      จันทรเกษ        กรรมการผู้แทนครู

  7. นางอรอุมา                 แก้วศรี             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  8. นายจักรภัทร              ชมคำ               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. สิบเอกเอกลักษณ์       ป้องกัน            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-23 10:30:32 น.

โรงเรียนบ้านป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน โทรศัพท์: 0817897863 อีเมล์: chaylekz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]