• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  1.  ด.ญ.ประกายดาว  กุดทิง  ประธานนักเรียน

   2.  ด.ช.พงศกร  ทองเต็ม  รองประธานคนที่ 1

   3.  ด.ญ.อภิญญา  วังษาลุน  รองประธานคนที่ 2

   4.  ด.ญ.  ศิรภัสสร  บุญถนอม  กรรมการ/เหรัญญิก

   5.  ด.ช.ภูสิทธิ  พลจันทร์    กรรมการ/อาคารสถานที่

   6.  ด.ช.อมรเทพ  สัทนา  กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.6

   7.  ด.ช.ตะวันฉาย  เดชวงค์  กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.5

   8.  ด.ช.ธนนันท์  รวมแก้ว    กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.4

   9.  ด.ญ.พิชชาพร  ทุมทอง  กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.3

  10. ด.ช.วีรภัทร  ทองมาก  กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.2    

  11. ด.ญ.จิรัชยา  สุมา  กรรมการ/หัวหน้าห้อง ป.1

  12. ด.ญ.อุบลวรรณ  ปัญญาวัน  กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:10:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภราดร ดำกฤษฎา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทาทอง

 • นางสาวนิตยา จีนชำนิสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,611
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน โทรศัพท์: 0817897863 อีเมล์: chaylekz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]