• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ

         1.จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         2.ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         3.ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

   

  เป้าประสงค์

        1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาทุกคนอย่างมีคุณภาพ

        2.ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-23 10:30:32 น.

โรงเรียนบ้านป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน โทรศัพท์: 0817897863 อีเมล์: chaylekz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]