• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

       โรงเรียนบ้านป่าเลา มุ่งจัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วม

   

   

  ปรัชญาโรงเรียน

         นัตถิ ปัญญา สมาอาภา

         “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-23 10:30:32 น.

โรงเรียนบ้านป่าเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สิบเอกเอกลักษณ์ ป้องกัน โทรศัพท์: 0817897863 อีเมล์: chaylekz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]