โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี

  ประวัติความโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี  ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๓ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕  แยกจากโรงเรียนบ้านโนนจิก ตำบลฝางคำ โดย นายประศาสตร์ พากเพียร  นายอำเภอพิบูลมังสาหารในขณะนั้น  ต่อมานายบุญมา เสาหิน  ผู้ใหญ่บ้าน นำชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดกว้าง  ๗  เมตร ยาว  ๑๔  เมตร  มุงด้วยหญ้าคาปลูกสร้างทางทิศใต้ของหมู่บ้านใกล้กับวัด นายประวิทย์  พัฒนาการอำเภอเป็นผู้แทนนายอำเภอมาเปิดโรงเรียนโดยมี นายจันทร์  สุโภภาค  วุฒิ พ. ครูใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

            ๘  มิถุนายน  ๒๕๑๗  นายคูณ  แสนทวีสุข  ได้มอบที่ดินจำนวน  ๖  ไร่  ด้านทิศเหนือของหมู่บ้านติดกับคลองชลประทานสำหรับปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่

            สิงหาคม ๒๕๑๘ ได้รับอนุมัติจากสภาตำบลฝางคำ สร้างอาคารเรียนถาวร ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน  ราคา  ๘๐,๐๐๐  บาท และถังน้ำคอนกรีต ๑ ถัง

            พ.ศ.๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  จำนวน  ๑  หลัง  ราคา  ๔๐,๐๐๐  บาท

            พ.ศ.๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  จำนวน  ๑  หลัง  ราคา  ๒๐,๐๐๐  บาท

            พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบจังหวัด  จำนวน  ๑  หลัง  และอาคารอเนกประสงค์  จำนวน  ๑  หลัง

            ๑๗ กันยายน ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล  ราคา  ๑๐,๐๐๐  บาท และซ่อมแซมอาคารชั่วคราว   ๘,๐๐๐  บาท

            มกราคม  ๒๕๓๗  ได้รับประมาณ  สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. ๓๐ พิเศษ  จำนวน  ๔  ถัง

            ธันวาคม  ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณขุดสระน้ำ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร  ลึก ๓ เมตร  งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท

            กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท

            กรกฎาคม ๒๕๔๕  นายทองคำ  แสงสาย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-07 19:28:10 น.

โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370586 อีเมล์: fangkhamschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิริรัตน์ ธรรมพิทักษ์ โทรศัพท์: 0819395561 อีเมล์: Turtle_b_b@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]