โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายสัญจร  คำแพงจีน               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ประธานกรรมการ
  2. นา'งปราณี  คำภารถ                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ
  3. นายวิชัย  พละศรี                       ผู้แทนครู                                             กรรมการ
  4. นางสมหมาย  บุดดาโจม          ผู้แทนองค์กรชุมชน                                 กรรมการ
  5. นายทองสุข  เหล่าเมือง           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการ
  6. นายสุริยา  สารีพันธ์                   ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ
  7. นายบุญโฮม  นามสะภู              ผู้แทนองค์กรศาสนา                               กรรมการ
  8. นางบุญเพ็ง   ช่วงชัย               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ
  9. นายกิตติศักดิ์  ชุมทอก            ผู้อำนวยการโรงเรียน                            กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0804810365 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นโลบล คำเก่ง โทรศัพท์: 0816009050 อีเมล์: Sadongna@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]